13:59 20/04/2021

Agriseco lãi ròng quý 1 đạt 37 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ

Mộc Linh

Đặc biệt, khoản tự doanh của Agriseco tăng vọt lên 46 tỷ đồng và doanh thu môi giới cũng tăng mạnh trong kỳ

BCTC quý I/2021 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp (Agriseco - mã AGR) đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý đầu năm gấp gần 3 lần cùng kỳ năm 2020.

Quý I năm nay, Agriseco ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính tăng vọt với gần 46 tỷ đồng so với 112 triệu đồng cùng kỳ 2020.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2020, đạt 21,4 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán bùng nổ với việc mở tài khoản cá nhân khiến cho doanh thu môi giới chứng khoán tăng mạnh 1,6 lần lên 16,5 tỷ đồng

Tuy nhiên, lãi từ các khoản cho vay và phải thu lại giảm 33%, còn 17,7 tỷ đồng. Cùng với doanh thu từ lưu ký chứng khoán giảm nhẹ 3%, còn 993 triệu đồng, doanh thu tư vấn tài chính cũng giảm 77%, còn 100 triệu đồng.

Doanh thu hoạt động trong quý I tăng 1,1 lần, lên mức 102 tỷ đồng so với cùng kỳ 2020. Doanh thu từ cổ tức và lãi tiền gửi là 1,37 tỷ đồng. Tổng doanh thu trong kỳ là 104 tỷ đồng

Trong kỳ, chi phí hoạt động cũng tăng mạnh 1,4 lần, lên 40,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý công ty tăng 31%, lên mức 22 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 42,1 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ 2020. Lãi ròng đạt 37 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, Agriseco đã thực hiện tự doanh với tổng giá trị giao dịch 351 tỷ đồng, trong đó, mua 127,8 tỷ đồng, bán 223,6 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch của nhà đầu tư đạt 9.368 tỷ đồng, trong đó, mua 4,682 tỷ đồng, bán 4,685 tỷ đồng.

Đến cuối kỳ, các nhà đầu tư mở tài khoản tại Agriseco đang vay công ty 879 tỷ đồng, tăng 130 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, vay margin là 779 tỷ đồng, vay ứng trước tiền bán chứng khoán hơn 100 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/03/2021, tổng tài sản của Agriseco giảm 2% so với đầu năm, ghi nhận hơn 2,243 tỷ đồng. Nợ phải trả cuối kỳ của công ty giảm 5%, còn gần 180 tỷ đồng.