08:56 14/07/2011

ALP thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 20%

Minh Nguyệt

ALP dự kiến phát hành 10.764.078 cổ phiếu thưởng năm 2010 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%

Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu ALP.
Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu ALP.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 22/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 26/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2010 của Công ty Cổ phần Alphanam (mã ALP-HSX).

Theo đó, ALP dự kiến phát hành 10.764.078 cổ phiếu thưởng năm 2010 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% (tương đương 5:1 tức là 5 cổ phần sẽ được nhận 1 cổ phần mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Alphanam, số 33 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Được biết, ngày 15/7 tới, 10 triệu cổ phiếu phát hành thêm của ALP đã chính thức giao dịch trên HSX với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 100 tỷ đồng. Đây là số cổ phiếu phát hành từ trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/201.