10:21 22/11/2007

Ấn Độ tăng cường hội nhập kinh tế với châu Á

N.Hạnh

Tại Ấn Độ vừa diễn ra hội nghị quốc tế về hội nhập kinh tế với châu Á

Vừa qua, tại New Delhi, Ấn Độ đã diễn ra Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về hội nhập kinh tế với chủ đề "Hội nhập kinh tế châu Á: Tiến tới một cộng đồng kinh tế châu Á".

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ dẫn đánh giá của ngân hàng Goldman Sach cho rằng vào giữa thế kỷ này, 3 trong 4 nền kinh tế hàng đầu của thế giới sẽ thuộc về châu Á. Đó là Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Vào giữa năm 2010, 60% dân số thế giới ở nhóm tuổi 25-35 sẽ là người châu Á, đóng góp một nguồn nhân lực to lớn cho việc sản xuất hàng hoá và dịch vụ của thế giới. Điều này sẽ góp phần biến châu Á trở thành động lực cho nền kinh tế thế giới.