Không sử dụng vốn vay nước ngoài để sắm xe công

Nguyên Vũ
Chính phủ yêu cầu việc mua sắm mới xe ôtô và trang thiết bị đắt tiền của các bộ, ngành trung ương và địa phương theo tinh thần triệt để tiết kiệm
Chính phủ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ôtô hoặc thuê xe ôtô để phục vụ công tác
Chính phủ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ôtô hoặc thuê xe ôtô để phục vụ công tác

Không sử dụng vốn vay nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vay thương mại để mua xe ôtô công.

Đó là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công được nêu tại báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017, Chính phủ mới gửi đến Quốc hội.

Theo báo cáo, tổng giá trị tài sản nhà nước tại cơ sở dữ liệu quốc gia đến ngày 31/12/2017 là 1.158.118,99 tỷ đồng. Trong đó, tài sản là quyền sử dụng đất 742.381,85 tỷ đồng, tài sản là nhà 297.789,87 tỷ đồng, tài sản là ôtô: 25.554,21 tỷ đồng, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản là 92.393,06 tỷ đồng.

Thu từ đất đạt cao

Với tài sản từ đất, Chính phủ cho biết, năm 2017, diện tích đất tăng do được giao mới, do tiếp nhận, nhận chuyển nhượng 4,64 triệu m2 với tổng giá trị 28.018,97 tỷ đồng.

Diện tích đất giảm do thu hồi, điều chuyển, chuyển nhượng là 1,34 triệu m2 với tổng giá trị 2.469,39 tỷ đồng.

Tổng quỹ đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng đến 31/12/2017 là 2.605,92 triệu m2 với tổng giá trị 742.381,85 tỷ đồng, chiếm 64,10% tổng giá trị toàn bộ tài sản nhà nước.

Đánh giá chung về công tác quản lý, Chính phủ nhấn mạnh số thu ngân sách từ tài sản công đạt kết quả cao, chỉ tính riêng tiền sử dụng đất đạt gần 123.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Tiền thuê đất – khoản thu có tính chất bền vững – tăng với tỷ lệ cao liên tục trong những năm gần đây, năm 2017 đạt gần 27.000 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2017, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với 164.388 cơ sở nhà, đất với khoảng 2.902,6 triệu m2 đất và 140 triệu m2 nhà. Các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 128.256 cơ sở, với tổng diện tích 1.989,8 triệu m2 đất, 118,2 triệu m2 nhà.

Tuy nhiên, theo báo cáo, việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo phân cấp chưa đầy đủ, kịp thời. Việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất các cấp ở nhiều địa phương còn chậm. Việc giao đất có thu tiền và cho thuê đất không qua đấu giá còn diễn ra. Giám sát sử dụng đất tại các dự án, công trình còn lỏng lẻo, nhiều trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được xử lý. Quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất nông nghiệp còn nhiều bất cập. Rà soát, xác định ranh giới, đo đạc, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp còn chậm...

Khuyến khích khoán hoặc thuê xe công

Báo cáo của Chính phủ nêu nhiều định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, Chính phủ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ôtô hoặc thuê xe ôtô để phục vụ công tác. Việc mua sắm mới xe ôtô và trang thiết bị đắt tiền của các bộ, ngành trung ương và địa phương theo tinh thần triệt để tiết kiệm.

Báo cáo nêu rõ, sau khi Chính phủ ban hành nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô và nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại xe ôtô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Chuyển đổi công năng sử dụng xe ô tô, điều chuyển xe ôtô từ nơi thừa sang nơi thiếu so với tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm hiệu quả sử dụng tài sản công theo quy định.

Trường hợp còn thiếu xe ôtô theo tiêu chuẩn, định mức mà không có xe ôtô phù hợp để điều chuyển thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc mua xe ôtô trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

Không sử dụng vốn vay nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vay thương mại để mua xe ô tô công, Chính phủ nhấn mạnh.

Giải pháp khác được nêu tại báo cáo là thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng về việc tăng cường quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, kiên quyết thu hồi diện tích nhà, đất sử dụng cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định và trụ sở cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới.

Tin mới

Các hãng xe chạy đua giảm giá khốc liệt những ngày cuối năm 2023

Các hãng xe chạy đua giảm giá khốc liệt những ngày cuối năm 2023

Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới 2024 và chuẩn bị đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân được dự báo sẽ tăng cao. Tuy nhiên, thị trường ô tô trong nước bước sang tháng cuối cùng của năm 2023 hiện đang có những diễn biến khó đoán khi hàng loạt các hãng, đại lý tung ra rất nhiều khuyến mãi hấp dẫn.
“Cơn bão” xe điện giá rẻ Trung Quốc ảnh hưởng tới thế giới thế nào?

“Cơn bão” xe điện giá rẻ Trung Quốc ảnh hưởng tới thế giới thế nào?

Sự gia tăng của các loại xe điện rẻ tiền từ Trung Quốc đã làm tăng áp lực lên các nhà sản xuất ô tô truyền thống, những người đã chuyển sang tìm nhà cung cấp, từ nhà sản xuất vật liệu pin đến nhà sản xuất chip, để giảm chi phí và phát triển xe điện giá cả phải chăng nhanh hơn kế hoạch trước đây.