16:06 09/05/2021

Bắc Ninh: Phong tỏa cách ly y tế toàn bộ huyện Thuận Thành

Toàn bộ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thực hiện giãn cách xã hội, thiết lập vùng cách ly y tế và phong tỏa cách ly y tế từ 14 giờ ngày 9/5...

Điểm chốt phòng dịch tại Bắc Ninh
Điểm chốt phòng dịch tại Bắc Ninh

Theo Quyết định số 152/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bắc Ninh về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ huyện Thuận Thành để phòng chống dịch Covid-19, toàn bộ huyện Thuận Thành gồm 17 xã, 1 thị trấn, 108 thôn/khu dân cư, 46.733 hộ gia đình, 181.976 người sẽ thực hiện phong tỏa cách ly y tế từ 14 giờ ngày 9/5.  

Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh giao Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành chủ trì, phối hợp với các sở ngành, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh, y tế, giao thông vận tải thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ huyện Thuận Thành và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các chốt liên ngành kiểm soát người và phương tiện ra vào các quốc lộ trên địa bàn huyện Thuận Thành nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Sở Y tế, các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phố hợp với UBND huyện Thuận Thành tổ chức triển khai thực hiện việc thiết lập phong tỏa vùng cách ly đảm bảo đúng quy định pháp luật và bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến thời điểm sáng 9/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 46 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19, riêng huyện Thuận Thành ghi nhận 37 bệnh nhân, tập trung tại xã Mão Điền. Toàn tỉnh đang tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ phòng, chống dịch Covid-19.