08:02 29/08/2014

Bác tin “hàng vạn lao động Trung Quốc vào Vũng Áng”

Từ Nguyên

Đến ngày 27/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh mới chấp thuận 2.063 chỉ tiêu lao động Trung Quốc

Hiện chỉ có 1.913 lao động Trung 
Quốc trong tổng số 33.952 lao động đang làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.<br>
Hiện chỉ có 1.913 lao động Trung Quốc trong tổng số 33.952 lao động đang làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.<br>
“Chúng tôi không biết con số vài vạn lao động Trung Quốc sắp sang làm tại Formosa Hà Tĩnh ở đâu ra, nhưng đó là con số không xác thực”.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm trước thông tin cho rằng, dự án Formosa tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh sắp đón hàng vạn công nhân Trung Quốc sang làm việc, trong khi lao động trong nước đang thất nghiệp khá nhiều.

Theo Thứ trưởng Đàm, thông tin mà Bộ nắm được đến ngày 21/8 vừa qua, tại Vũng Áng có 33.952 lao động đang làm việc, trong đó lao động Việt Nam là 30.438 người, lao động nước ngoài là 3.514 người bao gồm 1.913 lao động Trung Quốc, còn lại là đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Riêng trong dự án Formosa, tổng số lao động gần 27.000 người, trong đó lao động trong nước là trên 23.700 người, còn lại 3.212 lao động nước ngoài, gồm 1.799 lao động Trung Quốc.

Hiện nay, có thông tin nói 10.000 lao động Trung Quốc chuẩn bị sang làm việc ở dự án Formosa. Thực tế, nhu cầu 10.000 lao động là số kế hoạch dự kiến đề nghị xin tuyển của 29 nhà thầu theo tiến độ xây lắp công trình. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trương chỉ xem xét yêu cầu tuyển lao động nước ngoài của nhà thầu theo từng thời điểm, theo tiến độ của dự án.

Đến ngày 27/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh mới chấp thuận 2.063 chỉ tiêu. Các nhà thầu đang đề xuất thêm 2.700 chỉ tiêu mới trong thời gian tới nhưng chưa được chấp thuận.

Trong khi đó, theo báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh, dự báo thời điểm thực hiện tiến độ công trình ở Vũng Áng thì trong quý 4/2014 và quý 1/2015 các nhà thầu cần 4,5 - 5 vạn lao động, trong đó có khoảng 8.000 lao động nước ngoài. 

Như vậy, số lao động nước ngoài cần không phải là 10.000, con số hàng vạn lao động Trung Quốc không biết từ đâu ra, và hoàn toàn không phải là con số xác thực trong vấn đề lao động nước ngoài.

Về trách nhiệm quản lý, chúng ta đã có đầy đủ văn bản giao trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền duyệt cấp phép cho từng nhà thầu, từng dự án sử dụng lao động nước ngoài, ông Đàm nói.

Từng bước chúng ta kiểm soát được lao động nước ngoài theo quy định vào làm việc cho nhà thầu. Việc cấp phép thỏa thuận, cam kết, phân định trách nhiệm quản lý lao động nước ngoài, chia sẻ thông tin, báo cáo tình hình và cập nhật giữa Ban quản lý và cơ quan cấp phép được thực hiện tương đối chặt chẽ.

Trong tổng số 3.514 lao động nước ngoài đang làm việc thì có 1.913 lao động Trung Quốc làm việc tại Vũng Áng, trong đó 1.799 người đã được cấp phép, số còn lại 359 người đang làm thủ tục tiếp, không có chuyện không kiểm soát được lao động nước ngoài tại Vũng Áng, ông Đàm nói.