17:58 02/04/2021

Bán trước khi có công bố từ HNX, lãnh đạo SPD bị phạt tiền

Hà Anh

Ngày 08/12/2020, HNX công bố thông tin về việc ông Nguyễn Anh Tuấn đăng ký giao dịch bán 33.690 cổ phiếu SPD; tuy nhiên, ngày 03/12/2020, ông này đã thực hiện giao dịch bán 33.600 cổ phiếu SPD

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (mã SPD-UpCoM).

Cụ thể: ông Tuấn bị phạt 12,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm đ khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Do đã có hành vi vi phạm hành chính là giao dịch trước khi có công bố thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán. Cụ thể, ngày 08/12/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc ông Nguyễn Anh Tuấn đăng ký giao dịch bán 33.690 cổ phiếu SPD; tuy nhiên, ngày 03/12/2020, ông này đã thực hiện giao dịch bán 33.600 cổ phiếu SPD.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, công ty báo gần 22 tỷ trong quỹ 4 và cả năm 2020 lỗ 18,75 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi 1,225 tỷ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ 16,92 tỷ đồng.

SPD cho biết, nguyên nhân là do việc ghi nhận lại tài sản không tiếp tục đóng góp vốn và phải dự phòng công nợ khó đòi đến tuổi; lĩnh vực sản xuất thuỷ sản của công ty vẫn hoạt động tốt và có hiệu quả, tuy lợi nhuận trước thuế không cao.

Năm 2021, công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 830 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ đồng.