Mở “xa lộ” cho thị trường bảo hiểm
Bảo hiểm

Mở “xa lộ” cho thị trường bảo hiểm

Bên cạnh hành lang pháp lý đang được hoàn thiện, giới phân tích nhận định thị trường bảo hiểm Việt Nam cần minh bạch để khắc phục tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, trục lợi, gian lận bảo hiểm. Cùng với đó là những giải pháp cải thiện cấu trúc tổng thể của thị trường mà cụ thể là phát triển lĩnh vực tái bảo hiểm...
Tiêu điểm

Thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi: Doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư bất động sản

Luật này có điểm đáng chú ý là doanh nghiệp bảo hiểm không được phép đầu tư kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng. Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2023...