14:30 29/07/2008

Bắt đầu khai thác dầu từ mỏ Cá Ngừ Vàng

Phương Anh

Ước tính sản lượng khai thác dầu từ mỏ Cá Ngừ Vàng sẽ từ 10.000 - 20.000 thùng/ngày

Đây là dự án đầu tiên sử dụng các phương tiện hiện có của mỏ Bạch Hổ nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư, tận dụng hiệu quả kinh tế cao nhất - Ảnh: Việt Tuấn
Đây là dự án đầu tiên sử dụng các phương tiện hiện có của mỏ Bạch Hổ nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư, tận dụng hiệu quả kinh tế cao nhất - Ảnh: Việt Tuấn
Công ty Liên doanh Điều hành Chung Hoàn Vũ (Hoàn Vũ JOC) vừa thông báo dòng dầu khí đầu tiên từ mỏ Cá Ngừ Vàng đã chính thức được khai thác.

Mỏ Cá Ngừ Vàng nằm tại lô 9-2 thuộc Bồn trũng Cửu Long, ngoài khơi phía nam Việt Nam, cách Vũng Tàu khoảng 140km.

Cá Ngừ Vàng được phát hiện vào tháng 10/2002, được thẩm lượng và chính thức công bố thương mại vào tháng 4/2006. Ngày 12/12/2006, kế hoạch phát triển mỏ Cá Ngừ Vàng đã được phê duyệt.

Hoàn Vũ JOC cho biết, nguồn dầu khí khai tác từ mỏ Cá Ngừ Vàng sẽ được vận chuyển bằng hệ thống đường ống ngầm dưới biển dài 25km đến các thiết bị xử lý dầu khí tại mỏ Bạch Hổ. Dầu thô được xử lý và tích chứa rồi sau đó được xuất bán sang các tàu dầu để vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu.

Bên cạnh đó, nguồn khí giàu năng lượng được khai thác từ mỏ cũng sẽ được xử lý ngoài khơi, sau đó vận chuyển đến các trạm khí trên bờ biển để phân phối cho nhu cầu trong nước về khí thiên nhiên, khí hóa lỏng…

Ước tính sản lượng khai thác dầu từ mỏ Cá Ngừ Vàng sẽ từ 10.000 - 20.000 thùng/ngày và sản lượng khí từ 25-50 triệu m3 khí/ngày.

Dự án thăm dò và khai thác dầu khí từ mỏ Cá Ngừ Vàng cũng là dự án đầu tiên sử dụng các phương tiện hiện có của mỏ Bạch Hổ nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư, tận dụng hiệu quả kinh tế cao nhất.

Dự án có sự hợp tác của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP – Việt Nam), SOCO Vietnam Ltd. (Vương quốc Anh), PTTEP Hoanvu Co Ltd. (Thái Lan) và Công ty Liên doanh Điều hành Chung Hoàn Vũ.