16:38 25/09/2008

BBT bị hạn chế thời gian giao dịch

Nguyệt Anh

Từ 29/9, cổ phiếu BBT chỉ được thực hiện giao dịch khớp lệnh định kỳ vào đợt khớp lệnh đóng cửa mỗi ngày từ 10h15 đến 10h30

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định và thông báo về việc hạn chế thời gian giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT).

Cụ thể: kể từ ngày 29/9/2008 cho tới khi Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết công bố thông tin đầy đủ về việc phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, cổ phiếu BBT chỉ được thực hiện giao dịch khớp lệnh định kỳ vào đợt khớp lệnh đóng cửa mỗi ngày từ 10h15 đến 10h30 và không cho phép giao dịch thoả thuận.

Lý do mà sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đưa ra là để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư vì hiện tại Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết vẫn đang tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh và chưa có phương án phục hồi tình hình này.