11:38 22/09/2008

Thêm Ngân hàng Quân đội đòi nợ BBT

T.Uyên

Toàn bộ dư nợ của BBT tại MB sẽ được chuyển thành nợ quá hạn, với lãi suất áp dụng là 150% lãi suất trong hạn

Trụ sở của BBT.
Trụ sở của BBT.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) chi nhánh Gò Vấp vừa có công văn thông báo chuyển toàn bộ dư nợ của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) tại ngân hàng này thành nợ quá hạn, sau khi đã trừ đi các khoản phải thu, với lãi suất áp dụng là 150% lãi suất trong hạn.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Tâm, người đại diện MB chi nhánh Gò Vấp, trước những khó khăn của BBT, trong thời gian qua, ngân hàng luôn hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ nhằm vực dậy công ty. Tuy nhiên, tình hình hiện tại của BBT đã không như mong muốn của ngân hàng.

Theo các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp giữa MB chi nhánh Gò Vấp và BBT tính đến ngày 18/9, dư nợ của BBT tại ngân hàng này là 4,78 tỷ đồng.

Trong công văn gửi BBT, MB cũng cho biết đã đi đến những khách hàng của BBT để xác nhận công nợ, nắm bắt tình hình và hỗ trợ thu hồi nợ còn tồn đọng. Tuy nhiên, giá trị thực tế của đa số các khoản thu không còn đúng như danh mục thế chấp (thậm chí sau khi đối chiếu, công ty còn nợ lại khách hàng), trong đó có một số khoản nợ lớn và khó đòi.

Chính vì thế, theo đánh giá của MB, các khoản phải thu này là rất khó khăn, nếu nhận được sự hợp tác tích cực từ vông ty cũng chỉ có thể thu hồi được một phần rất nhỏ, không đủ để trả nợ các khoản vay của BBT tại ngân hàng này.

Mặt khác, căn cứ vào kết quả sau kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như tình hình thực tế, MB đã đánh giá rủi ro đối với các khoản vay của BBT rất lớn và cần phải thu hồi nợ trước hạn dù các khoản vay chưa đến hạn thanh toán. Các khoản vay của Bông Bạch Tuyết lập tức được chuyển sang nhóm nợ xấu (theo Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN).

Do đó, MB chi nhánh Gò Vấp yêu cầu BBT “tích cực tìm mọi biện pháp để trả nợ trước hạn các khoản vay này cho MB; đồng thời tiếp tục hợp tác tích cực và không cản trở Ngân hàng trong việc thu hồi các khoản phải thu và hỗ trợ xử lý các tài sản bảo đảm khác để thu hồi nợ vay”.