16:25 27/10/2010

BCE: Hoàn thành hơn 89% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Vy

BCE thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2010 và một số chỉ tiêu khác của công ty trong thời gian tới

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và giao thông Bình Dương (mã BCE-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2010 và một số chỉ tiêu khác của công ty trong thời gian tới.

Theo đó, doanh thu thực hiện trong quý 3 đạt 125,2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 410,6 tỷ đồng, bằng 87,36% kế hoạch năm 2010 (470 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế quý 3/2010 đạt 8,23 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 31,4 tỷ đồng, bằng 89,81% kế hoạch năm (34,95 tỷ đồng).

Hội đồng Quản trị công ty thông qua kế hoạch kinh doanh quý 4/2010 với doanh thu dự kiến đạt 200 tỷ đồng, lxi sau thuế đạt 12 tỷ đồng và ước kế hoạch cả năm 2010 với doanh thu dự kiến đạt 611,14 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 43,39 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 21,7%; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu dự kiến đạt 800 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 55,5 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu >18,5%.

Đồng thời, BCE thông qua việc trong quý 4/2010, công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng và thông qua việc triển khai dự án Nhà phố Thương mại (Rich Land) tại trung tâm thành phố mới Bình Dương với quy mô 4ha gồm 242 căn, dự án sẽ bắt đầu triển khai xây dựng và kinh doanh vào quý 1/2011.

Công ty BCE sẽ tiếp tục tăng vốn giai đoạn 2 trong quý 4/2010 với tổng số lượng cổ phiếu chào bán 10 triệu cổ phiếu, trong đó: 9,4 triệu cổ phiếu cho bán cho cổ đông hiện hữu (Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:47 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và 300.000 cổ phiếu chào bán cho người lao động và 300.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược.