15:30 26/08/2019

Bibica bị phạt và truy thu thuế hơn 3 tỷ cho thời kỳ 2016-2017

Hà Anh

Công ty Cổ phần Bibica thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu BBC từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu BBC từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HoSE) thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, công ty bị phạt đối với hành vi khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra theo quy định với số tiền phải nộp là gần 430 triệu đồng.

Đồng thời, công ty bị truy thu tiền thuế giá trị gia tăng qua kiểm tra với số tiền là gần 2,2 tỷ đồng – trong đó năm 2016 là 1,18 tỷ và năm 2017 là 964 triệu đồng.

Tiền chậm nộp với số tiền là hơn 509 triệu đồng và số tiền chậm nộp này được tính đến hết ngày 14/1/2019. Công ty tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ ngày 15/1 cho đến ngày nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, HOSE nhắc nhở chậm công bố Quyết định xử lý vi phạm về thuế đối với Công ty Cổ phần BIBICA và yêu cầu công ty có văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin về sự kiện trên gửi HOSE trước 30/8 này.

Trước đó, theo báo cáo bán niên 2019 đã soát xét, BBC báo lãi gần 24 tỷ đồng - giảm gần 3 tỷ đồng so với cùng kỳ; EPS đạt 1.476 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, bên kiểm toán cũng nhấn mạnh tại ngày 30/6/2019, công ty đang ghi nhận một khoản phải thu liên quan đến khoản thuế giá trị gia tăng bị truy thu của hàng hóa dùng để khuyến mại và tiền phạt thuế đã nộp cho cơ quan thuế với số tiền lần lượt là hơn 5 tỷ và gần 964 triệu đồng theo yêu cầu của Biên bản Kiểm tra thuế cho các năm tài chính 2016, 2017. Vào ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, công ty đang trong quá trình làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về việc yêu cầu hoàn trả các khoản thuế bị truy thu và tiền phạt nêu trên.

Tính đến ngày 30/6, công ty có gần 303 tỷ thặng dư vốn cổ phần; 452 tỷ Quỹ đầu tư phát triển và hơn 23 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm mạnh so với mức 109 tỷ hồi đầu năm.