08:44 09/10/2015

Bộ Chính trị trình phương án nhân sự chủ chốt khoá 12

Ngô Trang

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12

Tại phiên khai mạc hôm 5/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu kỹ báo cáo 
của Bộ Chính trị về phương án nhân sự, nhất là về đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp “đặc 
biệt” đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
khóa 11 tái cử khóa 12.
Tại phiên khai mạc hôm 5/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu kỹ báo cáo của Bộ Chính trị về phương án nhân sự, nhất là về đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp “đặc biệt” đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 tái cử khóa 12.
Ngày 8/10, tại hội nghị Trung ương lần thứ 12 - khóa 11, các đại biểu đã nghe tờ trình của Bộ Chính trị về phương án nhân sự chủ chốt khóa 12

Tại buổi làm việc buổi sáng ở hội trường, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đọc tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12; báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng các chức danh chủ chốt từ Đại hội 6 đến trước Đại hội 12 của Đảng.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt khóa 12 từ nay đến hội nghị Trung ương 14 khóa 11.

Trước đó, phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị ngày 5/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu kỹ báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để cho ý kiến về các nội dung này, nhất là về đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp “đặc biệt” đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 tái cử khóa 12.

Tổng bí thư cũng đánh giá việc tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương ở vòng 1, vòng 2 đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, cơ bản đảm bảo tiến độ, quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự; các tổ công tác làm nhiệm vụ theo dõi, chứng kiến việc lấy phiếu tín nhiệm đã thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, trách nhiệm cao.