11:21 28/06/2018

Bộ Công Thương dừng dự thảo quy định giờ đóng, mở cửa siêu thị

Duyên Duyên

Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối (cửa hàng, chợ, siêu thị...) đã được dừng xây dựng

Sau khi vấp phải sự phản đối, Bộ Công Thương đã dừng xây dựng dự thảo Nghị định phát triển và quản lý ngành phân phối.
Sau khi vấp phải sự phản đối, Bộ Công Thương đã dừng xây dựng dự thảo Nghị định phát triển và quản lý ngành phân phối.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Vụ Thị trường trong nước phối hợp với Vụ Pháp chế dừng xây dựng dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, ngày 27/6, Văn phòng Bộ Công Thương đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh về việc xây dựng dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối.

Theo đó, căn cứ sự cần thiết và thực tiễn quản lý hiện nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Vụ Thị trường trong nước phối hợp với Vụ Pháp chế dừng xây dựng dự thảo Nghị định này.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2018, Bộ Công Thương đã công bố dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối (các cửa hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm…).

Dự thảo này đưa ra nhiều quy định bị các nhà bán lẻ, hiệp hội đánh giá là rất "lạ đời", vẽ ra nhiều giấy phép con cản trở người kinh doanh.

Ví như, dự thảo của Bộ Công Thương quy định siêu thị phải có diện tích kinh doanh từ 250 m2 đến 10.000 m2. Siêu thị, trung tâm thương mại phải mở tất cả ngày trong tuần kể cả ngày lễ, tối thiểu từ 10 giờ đến 22 giờ.

Hay, mỗi năm, các siêu thị, trung tâm thương mại chỉ được tổ chức 3 đợt bán hàng giảm giá, các đợt giảm giá phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền, mỗi đợt giảm giá phải diễn ra trong tối thiểu 30 ngày…

TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Quản lý trung ương (CIEM) đánh giá, dự thảo Nghị định này đã can thiệp quá mức vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, làm phức tạp thêm tình hình và giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, ngăn cản thị trường.

Đặt trong bối cảnh Bộ Công Thương vừa tuyên bố cắt giảm hàng trăm điều kiện kinh doanh, TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, dự thảo đã cho thấy một tư duy không nhất quán, không chuyển đổi thực sự sang cơ chế thị trường, khiến người dân nghi ngờ về cam kết cải cách, nghi ngờ dăm bữa nửa tháng lại mọc thêm rất nhiều, rất nhiều giấy phép con.