13:54 18/04/2018

Bộ Giao thông "trảm" 384 điều kiện kinh doanh

KIỀU LINH

Bộ Giao thông Vận tải công bố phương án cắt giảm, đơn giản 384 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải

Bộ Giao thông Vận tải công bố phương án cắt giảm, đơn giản 384 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Bộ Giao thông Vận tải công bố phương án cắt giảm, đơn giản 384 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký Quyết định số 767/QĐ - BGTVT ngày 17/4/2018 công bố phương án cắt giảm, đơn giản 384/570 điều kiện kinh doanh, tương đương 67,36% các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Quyết định nêu rõ, lĩnh vực hàng không được dẫn đầu với số danh mục 47 điều kiện cắt giảm, sửa 11 điều kiện tương đương 74,36%; kế đến là đường sắt cắt bỏ 30 điều kiện và sửa 13 điều kiện tương đương 73,08%.

Lĩnh vực đường bộ đứng thứ 3 với 80 điều kiện được cắt giảm và 7 điều kiện sửa đổi, đơn giản tương đương 68,5%; đường thuỷ cắt 34 điều kiện và sửa 2 điều kiện tương đương 67,34%, hàng hải 65,08%, lĩnh vực đăng kiểm cơ giới đường bộ (61,43%); kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức và kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm (61,74%)….

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng nêu rõ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải căn cứ vào phương án cắt giảm, đơn giản và kiến nghị thực thi ban hành kèm theo Quyết định, nhanh chóng triển khai việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải năm 2018 để kịp trình Chính phủ ban hành trước ngày 30/10/2018.

"Quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cần tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, lấy ý kiến của doanh nghiệp; đảm bảo việc cắt giảm, đơn giản hóa không làm phát sinh thêm các điều kiện gây khó khăn cho doanh nghiệp", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu tại quyết định.

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế kiểm tra, giám sát việc thực thi quyết định này, báo cáo kịp thời lãnh đạo bộ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục có trách nhiệm bố trí đầy đủ các điều kiện để đảm bảo triển khai việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực thi phương án cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trước đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã cho ý kiến, góp ý về phương án do Bộ Giao thông Vận tải đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

"Điều này cho thấy tinh thần cầu thị, cải cách từ phía Bộ Giao thông Vận tải. Cộng đồng doanh nghiệp rất hoan nghênh hoạt động và các phương án cắt giảm mà Bộ Giao thông Vận tải đề xuất. Nhiều điều kiện kinh doanh, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đã được đánh giá nghiêm túc, phù hợp với tinh thần của Luật Đầu tư", VCCI nhận định.