21:22 13/12/2018

Bộ Nội vụ đề nghị không bổ nhiệm mới chức danh “hàm”

Song Hà

Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về việc bổ nhiệm chức danh "hàm" trong cơ quan hành chính

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, nếu Bộ Chính trị có ý kiến kết luận, Bộ Nội vụ sẽ chỉnh sửa các văn bản pháp luật kèm theo để phục vụ cho việc có hay không có "hàm".
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, nếu Bộ Chính trị có ý kiến kết luận, Bộ Nội vụ sẽ chỉnh sửa các văn bản pháp luật kèm theo để phục vụ cho việc có hay không có "hàm".

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 6028/BNV-CCVC về việc không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh "hàm" đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, trong công văn gửi các Bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay, trong Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về việc bổ nhiệm chức danh "hàm" trong cơ quan hành chính.

Tuy nhiên, tại một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương do đặc thù công việc và để bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức khi được điều động về các cơ quan ở Trung ương công tác nên đã thực hiện việc bổ nhiệm chức danh "hàm".

Để thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và của pháp luật về công tác cán bộ, trong thời gian chưa có quy định mới của Bộ Chính trị, Chính phủ về vấn đề bổ nhiệm chức danh "Hàm", Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan không thực hiện việc bổ nhiệm mới chức danh "hàm" đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 (tháng 10/2018), đại biểu Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về giải quyết và xử lý việc bổ nhiệm chức danh "hàm" ở các cơ quan trung ương mà dư luận quan tâm từ khóa trước tới nay. Nếu việc này là đúng pháp luật và đảm bảo tính khoa học, hợp lý thì "hàm" sẽ được triển khai trong thời gian tới như thế nào và các địa phương có được áp dụng hay không?

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, thực hiện Nghị quyết số 87 năm 2014 của Quốc hội khóa 13, năm 2015, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ về vấn đề bổ nhiệm chức danh "hàm" đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tháng 10/2015, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu hình thức ban hành văn bản về "hàm" là quyết định hay nghị định. Bởi, Luật Cán bộ, công chức không có quy định về "hàm", do đó, nếu ban hành quyết định hay nghị định thì đây là nghị định không có "đầu", tức là luật không quy định điều này.

Do đó, sau kỳ họp Quốc hội, Bộ Nội vụ thông báo không thực hiện bổ nhiệm chức danh "hàm" nữa.

Tiếp đó, Bộ Chính trị đã giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng một đề án về tiêu chuẩn chế độ chính sách với đội ngũ chuyên gia, tiêu chuẩn chế độ trợ lý, thư ký, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có chức danh "hàm". Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để xây dựng đề án này trình Bộ Chính trị, nếu Bộ Chính trị có ý kiến kết luận, Bộ Nội vụ sẽ chỉnh sửa các văn bản pháp luật kèm theo để phục vụ cho việc có hay không có "hàm".