06:58 04/10/2016

Bộ Tài chính đề nghị cho SCIC bán tiếp cổ phần giá “vượt trần”

Kiều Châu

Hai năm, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) bán vốn 12 doanh nghiệp “vượt trần”

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo SCIC khẩn trương bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp lớn, trong đó có Vinamilk, theo hướng công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm, bảo đảm bán được giá cao nhất.
Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo SCIC khẩn trương bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp lớn, trong đó có Vinamilk, theo hướng công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm, bảo đảm bán được giá cao nhất.
Ngày 3/10, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về việc bán vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, cơ chế bán vốn của SCIC tại các doanh nghiệp được thực hiện theo Nghị định 151 (năm 2013).

Theo đó, với trường hợp bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận ngoài sở giao dịch chứng khoán, sàn UPCoM (thực hiện chuyển nhượng qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - VSD) nếu giá bán thỏa thuận ngoài biên độ (vượt trần), SCIC có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán, đề nghị chấp thuận chuyển nhượng và thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD theo quy định.

Về giá bán, giá bán cổ phần tại các doanh nghiệp đã niêm yết phải bằng hoặc cao hơn giá hạch toán trên sổ sách kế toán của SCIC, đồng thời không thấp hơn giá sàn giao dịch trên thị trường tại ngày bán hoặc ngày ký hợp đồng bán cổ phần.

Theo thống kê, từ năm 2014 đến năm 2015, giá trị vốn đầu tư SCIC hạch toán trên sổ sách kế tóan là 211.499 tỷ đồng, giá trị bán vốn thu về là 757.904 tỷ đồng, chêch lệch bán vốn là hơn 565.215 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá trị thu về so với giá trị tính theo mức giá trần của mã chứng khoán tại ngày chuyển nhượng là 371.236 tỷ đồng.

Đáng chú ý, SCIC đã triển khai bán vốn thành công tại 12 doanh nghiệp niêm yết theo phương thức bán thỏa thuận ngoài hệ thống sở giao dịch chứng khoán, sàn UPCoM, với giá bán nằm ngoài biên độ giá giao dịch của mã chứng khoán tại ngày chuyển nhượng.

Bộ Tài chính cho rằng, quy định cho phép SCIC thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp đã niêm yết với giá bán ngoài biên độ (vượt trần) thông qua VSD là phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán.

Bên cạnh đó, quy định xác định giá bán cổ phần tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá vốn cổ phần hạch toán của SCIC tại quy chế bán vốn của SCIC được cho là không vi phạm nguyên tắc bảo toàn vốn của doanh nghiệp Nhà nước, giúp SCIC đẩy nhanh quá trình bán vốn tại các doanh nghiệp không cần nắm giữ.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho phép SCIC được tiếp tục áp dụng cơ chế bán vốn của SCIC tại các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.