15:47 08/11/2021

Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định tạm nộp 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý

Trâm Anh -

Bộ Tài chính đề xuất tạm thời chưa thực hiện quy định phạt chậm nộp đối với trường hợp nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 3 quý đầu năm. Đồng thời, sửa tỷ lệ tạm nộp và thời điểm tính tiền chậm nộp...

Doanh nghiệp lo lắng bị phạt chậm nộp thuế do không thể tính toán lợi nhuận cả năm và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Doanh nghiệp lo lắng bị phạt chậm nộp thuế do không thể tính toán lợi nhuận cả năm và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được hàng loạt ý kiến của doanh nghiệp bày tỏ sự lo lắng sẽ bị phạt tiền chậm nộp thuế do không thể tính toán được lợi nhuận cả năm và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài.

Được biết, theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

 
"Nếu thực hiện tính tiền chậm nộp theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP nêu trên sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp", Bộ Tài chính khẳng định.

Theo lý giải của Bộ này, năm 2021, tình hình dịch Covid-19 phức tạp dẫn đến quý 3/2021 có 23 tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu của Chính phủ.

Do đó, tình hình hoạt động kinh doanh quý 3/2021 của các doanh nghiệp tại các tỉnh này bị tạm ngừng. Có nhiều doanh nghiệp không phát sinh thu nhập dẫn đến không phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải tạm nộp.

Bước sang quý 4/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, các địa phương bỏ thực hiện giãn cách.

Đáng chú ý, "Chính phủ cũng có nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh nên chủ yếu số thuế sẽ phát sinh trong quý 4/2021”, Bộ Tài chính nhận định.

Để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp yên tâm phục hồi sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính cho biết sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm thời chưa thực hiện quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý, Bộ Tài chính sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép sửa đổi quy định về tỷ lệ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời, sửa đổi thời điểm tính tiền chậm nộp tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126, để phù hợp với thời điểm nộp báo cáo tài chính quý của các doanh nghiệp thuộc diện lập báo cáo tài chính quý cho các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như tình hình thực tế của năm 2021.