20:02 27/10/2021

Chính phủ hướng dẫn chi tiết 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Tiến Dũng

Việc ban hành hướng dẫn chi tiết 4 nhóm giải pháp miễn giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhằm sớm đưa Nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm đi vào cuộc sống...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 27/10, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 19/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Để Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 sớm đi vào cuộc sống, Chính phủ đưa ra hướng dẫn 4 nhóm giải pháo miễn, giảm thuế.

Nhóm 1, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019.

Nhóm 2, miễn thuế (thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác) trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021.

Nhóm 3, giảm mức thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ trong các ngành nghề.

Nhóm 4, miễn tiền chậm nộp phát sinh trong các năm 2020, 2021 đối với các doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020.

Nghị định có hiệu lực thi hành đồng thời với ngày có hiệu lực của Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 (19/10/2021). 

Việc ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10 nhằm triển khai kịp thời các giải pháp được quy định tại Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 để tiếp tục hoạt động, đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và thực hiện an sinh xã hội.