16:39 02/02/2018

Bộ Tài chính lên tiếng việc Mai Linh xin khoanh nợ, giãn nợ

KIỀU LINH

Bộ Tài chính khẳng định chưa có quy định về khoanh nợ, giãn nợ và không tính lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Tài chính lên tiếng việc Mai Linh xin khoanh nợ, giãn nợ.
Bộ Tài chính lên tiếng việc Mai Linh xin khoanh nợ, giãn nợ.

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời về kiến nghị của Tập đoàn Mai Linh về kiến nghị giãn nợ hơn trăm tỷ đồng tiền bảo hiểm của tập đoàn này.

Theo đó, Bộ Tài chính khẳng định theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật, chưa có quy định về khoanh nợ, giãn nợ và không tính lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, theo quy định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện; Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

Đồng thời, Nghị quyết số 35/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất chế độ bảo hiểm xã hội hợp lý, hài hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và xã hội để doanh nghiệp thích ứng và sử dụng lao động.

Vì vậy, Bộ Lao động - Thuương binh và Xã hội; Bộ Y tế, xem xét, nghiên cứu trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

Trước đó, trao đổi với VnEconomy, ông Trần Đình Liệu - Phó tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẳng định: Khoanh nợ, giãn nợ không thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm Xã hội, cơ quan này đang làm việc với Mai Linh, trên cơ sở đó báo cáo Chính phủ, cơ quan Nhà nước xem xét.

Theo khoản 7 điều 10 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng về bảo hiểm xã hội của người lao động.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ là cơ quan tổ chức thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế về quỹ theo đúng quy định của pháp luật; không có thẩm quyền khoanh nợ, giảm nợ, miễn giảm tiền lãi do chậm đóng cho đơn vị.

Trong văn bản gửi Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới đây, Mai Linh cho biết, tính đến 31/10/2017, số nợ đọng nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là trên 180 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là trên 150 tỷ đồng, lãi chậm nộp gần 77 tỉ đồng.

Do tình hình kinh doanh khó khăn, Mai Linh kiến nghị được miễn tính lãi phát sinh trên số cũ (trên 150 tỷ đồng); cho từng công ty trong hệ thống Mai Linh được thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc trong 20 tháng từ năm 2018, mỗi năm 6 tỷ đồng và miễn nghĩa vụ phạt nộp chậm.

Nhận định của giới trong ngành cũng cho thấy, trường hợp của Mai Linh là khó được chấp thuận.