16:42 07/01/2016

Bộ Tài chính nói gì việc “phí đường bộ quá cao”?

Nguyên Hà

Bộ Tài chính lý giải nguyên tắc xây dựng mức thu phí các tuyến đường hiện nay

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một trong những tuyến đường có phí đắt nhất Việt Nam.<br>
Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một trong những tuyến đường có phí đắt nhất Việt Nam.<br>
Bộ Tài chính vừa lên tiếng trước thông tin cho rằng, phí sử dụng đường bộ tại các dự án hoàn vốn BOT do cơ quan này đưa ra là quá cao so với mặt bằng thu nhập của người dân.

Theo Bộ Tài chính, cùng với những phản ánh về mức phí, việc đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải lùi thời hạn tăng phí đối với một số trạm thu phí BOT không được Bộ Tài chính chấp thuận đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.

Tuy nhiên, theo cơ quan này, thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho việc phát triển kinh tế xã hội là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ.

Trên cơ sở đó, các dự án BOT giao thông trên các tuyến quốc lộ, từ việc xây dựng đề xuất các dự án; lựa chọn nhà đầu tư; thẩm định, phê duyệt và công bố dự án; ký kết hợp đồng dự án; quản lý, triển khai xây dựng dự án và khai thác kinh doanh; xây dựng phương án tài chính của dự án, bao gồm mức thu phí hoàn vốn và thời gian hoàn vốn của từng dự án được Bộ Giao thông Vận tải quyết định.

Sau khi nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án hoàn thành, căn cứ vào mức thu phí tại hợp đồng BOT, nhà đầu tư có văn bản đề nghị với Bộ Giao thông Vận tải xem xét.

Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định thu phí hoàn vốn của từng dự án, trong đó, đề xuất cụ thể về mức thu phí, thời gian thu phí hoàn vốn, lộ trình điều chỉnh tăng mức thu phí,...

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải và hợp đồng BOT Bộ Giao thông Vận tải đã ký với nhà đầu tư về mức thu phí hoàn vốn và thời gian thu phí hoàn vốn, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải để ban hành thông tư quy định mức thu phí từng dự án, đồng thời việc xây dựng và ban hành thông tư được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Mặt khác, về mức thu từng dự án phù hợp với quy định tại Thông tư số 159/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu phí sử dụng đường bộ hoàn vốn các dự án đầu tư xây dựng đường bộ.

Đối với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc lùi thời hạn điều chỉnh mức thu phí hoàn vốn của 23 dự án BOT có lộ trình tăng phí kể từ ngày 1/1/2016 đến ngày 1/6/2016, Bộ Tài chính thấy rằng đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải chưa phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cam kết với nhà đầu tư trong hợp đồng BOT Nhà nước đã ký và không thể ban hành thông tư lùi thời hạn ngay được từ ngày 1/1/2016 vì phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Mặt khác, hiện cả nước có 53 trạm thu phí, nhưng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đề nghị lùi thời gian điều chỉnh tăng mức thu phí 5 tháng của 23 trạm, trong khi đó vẫn tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định thu phí hoàn vốn 7 dự án sắp hoàn thành, với mức thu bằng 3,5 lần mức thu cơ bản.