14:45 22/12/2017

Bộ Tài chính thúc xử lý loạt vấn đề "nóng" tại Hancorp

KIỀU LINH

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước của bộ tại Hancorp rà soát đánh giá các khoản đầu tư ngoài doanh nghiệp để thoái bớt vốn đầu tư không hiệu quả

Bộ Tài chính thúc xử lý loạt vấn đề nóng tại Hancorp.
Bộ Tài chính thúc xử lý loạt vấn đề nóng tại Hancorp.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị xử lý hàng loạt các vấn đề xảy ra tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty Cổ phần (Hancorp).

Theo Bộ Tài chính, năm 2016, doanh thu của Tổng công ty này là 2.776 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản, xây dựng chiếm 94%, lợi nhuận năm 2016 đạt 128 tỷ đồng. Các chỉ số tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản là 1,95%; tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 4,6%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ 7,4%...

Với số liệu này, Bộ Tài chính cho rằng kết quả sản xuất kinh doanh của Hancorp chưa cao. 

Về đầu tư ra doanh nghiệp bên ngoài, hết tháng 12/2016, tổng giá trị đầu tư ngoài ngành đạt 1.280 tỷ đồng, trong đó có 6 công ty con, 20 công ty liên kết, 14 công ty khác (theo kiểu đầu tư dài hạn)... trong đó nhiều doanh nghiệp, dự án bất động sản lớn tại Hà Nội.

"Đầu tư ngoài ngành của Hancorp không hiệu quả, tỷ suất cổ tức/vốn đầu tư thấp, vốn tập trung chủ yếu tại công ty liên kết khác mà Hancorp không có quyền chi phối, rủi ro mất vốn", Bộ Tài chính nhận định.

Bộ Tài chính cũng cho rằng, tình hình tài sản, nợ phải thu của công ty này không đảm bảo. Cuối năm 2016, tổng tài sản của Hancorp là hơn 6.560 tỷ đồng, nợ phải thu chiếm 51% là 3.341 tỷ đồng (gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu), trong đó nợ quá hạn 1 năm tồn tại ở một số công ty như Đèo Cả, Đầu tư Phú Mỹ… Hancorp sẽ gặp khó khăn trong thanh toán nợ đến hạn.

Về nợ phải trả, Bộ Tài chính cảnh báo, nợ phải trả chiếm 77% tổng nguồn vốn khoảng 5.039 tỷ đồng, cơ cấu nợ ngắn hạn chiếm 68% tổng nợ phải trả.

"Mặc dù hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu năm 2016 tăng so với năm 2015 do tăng vay phục vụ sản xuất, kinh doanh (xây lắp, bất động sản) nhưng tiềm ẩn rủi ro về tài chính trong trường hợp chủ đầu tư không thanh toán kịp hoặc dự án bị chậm tiến độ", Bộ Tài chính chỉ rõ.

Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước của Bộ tại Hancorp rà soát đánh giá các khoản đầu tư ngoài doanh nghiệp để có biện pháp thoái bớt vốn đầu tư không hiệu quả.

Đặc biệt, theo quyết định số 58, ngày 28/12/2016 của Thủ tướng, Hancorp không thuộc diện Nhà nước phải nắm giữ vốn. Chính vì vậy, yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy nhanh việc thoái vốn tại công ty này.

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty Cổ phần là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được thành lập năm 1982 trên cơ sở hợp nhất 5 đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về Tổng công ty gồm: Công ty Xây dựng số 1, Công ty Xây dựng số 3, Công ty Xây dựng số 11, Nhà máy Bê tông đúc sẵn Hà Nội, Xí nghiệp Một Bạch Đằng. Ngành nghề kinh doanh chính của Hancorp là xây dựng, thi công xây lắp; đầu tư bất động sản. 

Tuy nhiên, trong một năm trở lại, Hancorp liên tiếp vướng phải lùm xùm tại các dự án công ty này thực hiện, trong đó có dự án Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn nằm phía Tây hồ Tây...

Thời điểm 2016, Hancorp bị Thanh tra Chính phủ nếu danh với nhiều vi phạm trong thực hiện hợp đồng thi công công trình với Bệnh viện Nhi trung ương Giai đoạn 2.