11:57 23/11/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng chuyện sổ đỏ phải ghi tên cả nhà

Bạch Dương

"Việc ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ chung chỉ áp dụng đối với tài sản là của chung nhiều người trong gia đình"

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, quy định này của Thông tư 33 không tạo ra các khó khăn hay rào cản, mà còn giảm những rủi ro cho người sử dụng đất.
Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, quy định này của Thông tư 33 không tạo ra các khó khăn hay rào cản, mà còn giảm những rủi ro cho người sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phát đi thông tin xung quanh vấn đề ghi tên tất cả các thành viên gia đình trong sổ đỏ.

Trước đó, Bộ đã ban hành Thông tư số 33 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/12 tới. 

Thông tư 33 đã hướng dẫn việc thể hiện thông tin về người sử dụng đất đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình sử dụng đất.

So với quy định cũ, Thông tư 33 đã bổ sung đối tượng "những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất".

Nội dung này gây nhiều băn khoăn, dư luận trái chiều, bởi được cho là nếu ghi tên đầy đủ các thành viên trong hộ gia đình sẽ gặp khó khăn khi mua bán, chuyển nhượng, làm rắc rối thêm các thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, quy định này của Thông tư 33 sẽ bảo đảm chặt chẽ hơn về mặt pháp lý, cụ thể hơn về mặt chủ thể có quyền sử dụng đất, không tạo ra các khó khăn hay rào cản, mà còn giảm những rủi ro cho người sử dụng đất, minh bạch về tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình.

"Việc ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ chung chỉ áp dụng đối với tài sản là của chung nhiều người trong gia đình", Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.

"Trường hợp là tài sản chung của vợ và chồng thì ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào giấy chứng nhận, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người theo quy định tại khoản 4, điều 98 của Luật Đất đai. Trường hợp cấp giấy chứng đối với đất là tài sản của cá nhân thì phải ghi họ, tên của cá nhân đó".

Bộ cũng khẳng định quy định trên phù hợp với quy định tại khoản 2, điều 98 của Luật Đất đai, tức là thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận...

Quy định này nhằm khắc phục những tồn tại trong thực tế triển khai thi hành Luật Đất đai như tranh chấp, mâu thuẫn về quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong hộ gia đình khi thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất; do khi xác lập quyền sử dụng đất của hộ gia đình chưa xác định rõ các thành viên có chung quyền sử dụng đất nên không có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, cũng như giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến đất đai của hộ gia đình...

Quy định nêu trên của Thông tư 33 cũng không đặt thêm thủ tục hành chính khi thực hiện các quyền của hộ gia đình sử dụng đất như một số ý kiến đã nêu mà đảm bảo sự phù hợp với quy định của pháp luật về dân sự.

Khoản 2 điều 212 Bộ luật Dân sự cũng quy định, trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản là tài sản chung của gia đình thì phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.