11:03 16/07/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông "quản" 8 sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất an toàn

Thủy Diệu

8 loại sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin – truyền thông có khả năng gây mất an toàn sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ công nghệ thông tin – truyền thông bắt buộc công bố hợp quy, trong đó có máy tính cá nhân để bàn, máy tính xách tay.
Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ công nghệ thông tin – truyền thông bắt buộc công bố hợp quy, trong đó có máy tính cá nhân để bàn, máy tính xách tay.

Thông tư 05 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, theo đó sẽ quản lý 8 loại sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin - truyền thông có khả năng gây mất an toàn.

Theo đó, danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin - truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy gồm 3 loại sản phẩm hàng hóa: 

Thiết bị đầu cuối viễn thông vô tuyến (thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT; thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng); thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất từ 60 mW trở lên (thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất; thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá; thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá; thiết bị Ra đa; thiết bị truyền dẫn vi ba số).

Ngoài ra là thiết bị phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn (thiết bị phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung; thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz có ông suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở lên; thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2.000 MHz…)

Và danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ công nghệ thông tin - truyền thông bắt buộc công bố hợp quy bao gồm 5 loại sản phẩm, hàng hóa: thiết bị công nghệ thông tin (máy tính cá nhân để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng); thiết bị phát thanh, truyền hình (thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB- S/S2, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình trong mạng truyền hình IPTV, thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cáp…).

Bên cạnh đó là thiết bị đầu cuối thông tin vô tuyến (thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao); thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên (thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất; thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị di động dùng trong hàng hải và hàng không…); pin Lithium cho thiết bị cầm tay (Pin Lithium cho máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng).

Thông tư 05 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2019.