00:06 18/03/2013

Bộ trưởng Đinh La Thăng nói về nhiều vấn đề “nóng”

P.V

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời về vấn đề thu phí và giảm thiểu tai nạn giao thông

Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình tai nạn giao thông trong những tháng đầu năm, phí bảo trì đường bộ… - <i>Nguồn: VTV, VGP.</i>
Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình tai nạn giao thông trong những tháng đầu năm, phí bảo trì đường bộ… - <i>Nguồn: VTV, VGP.</i>