19:45 10/03/2013

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói về hai dự án bauxite

P.V

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời về vấn đề khai thác bô xít ở Tây Nguyên

Việc chậm trễ về mặt tiến độ cộng với một số điều chỉnh liên quan đến hai dự án sản xuất bauxite tại Tân Rai, tỉnh Lâm Đồng và Nhân Cơ, tỉnh Đắc Nông một lần nữa làm nảy sinh những câu hỏi liên quan đến tính khả thi, tính hiệu quả và một số lo ngại về môi trường. <br><br>Đây cũng là lý do Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Vũ Huy Hoàng xuất hiện trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” tối Chủ Nhật, 10/3 - <i>Nguồn: VTV, VGP.</i>
Việc chậm trễ về mặt tiến độ cộng với một số điều chỉnh liên quan đến hai dự án sản xuất bauxite tại Tân Rai, tỉnh Lâm Đồng và Nhân Cơ, tỉnh Đắc Nông một lần nữa làm nảy sinh những câu hỏi liên quan đến tính khả thi, tính hiệu quả và một số lo ngại về môi trường. <br><br>Đây cũng là lý do Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Vũ Huy Hoàng xuất hiện trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” tối Chủ Nhật, 10/3 - <i>Nguồn: VTV, VGP.</i>