12:20 30/03/2023

Bộ Xây dựng đề nghị địa phương rà soát những vướng mắc trong phát triển đô thị

Thanh Xuân -

Qua quá trình triển khai sẽ phát hiện những tồn tại, bất cập, chồng chéo trong quy định pháp luật hiện hành, liên quan đến phát triển đô thị cần được sửa đổi, bổ sung. Đồng thời có cả những nội dung chưa được quy định mà phải được ban hành để điều chỉnh các vấn đề của thực tiễn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị rà soát, tổng hợp báo cáo khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất kiến nghị trong quản lý, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Cụ thể, để có cơ sở đề xuất các chính sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật Quản lý phát triển đô thị sắp tới, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện rà soát, tổng hợp, đánh giá toàn diện những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; rà soát những nội dung chồng chéo, bất cập trong việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, liên quan đến quản lý phát triển đô thị; đề xuất chính sách, hoặc nội dung cần được quy định để điều chỉnh các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Đồng thời, các địa phương đánh giá chung việc thực thi pháp luật về phát triển đô thị. Trong đó tập trung vào việc chỉ đạo, hướng dẫn và phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; tình hình ban hành văn bản tại địa phương về quản lý phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị; việc quy định phân công, phân cấp quản lý.

Còn phần rà soát, tổng hợp đánh giá toàn diện những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn, Bộ đề nghị tập trung vào công tác phân loại đô thị.

Đối với công tác phân bổ mạng lưới, phát triển hệ thống đô thị thì đánh giá việc hình thành, phát triển hệ thống đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch; việc kiểm soát đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu phát triển đô thị trong từng giai đoạn kinh tế - xã hội; việc kiểm soát hình thành các điểm dân cư phi nông nghiệp tự phát, các khu vực đô thị hóa không theo quy hoạch, các khu vực nông thôn đô thị hóa.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị địa phương đánh giá được sự phát triển đô thị theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và đánh giá về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; về triển khai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, phát triển mới các khu vực trong đô thị. Mặt khác, đánh giá cả về thực hiện các mô hình phát triển bền vững: đô thị sinh thái, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững (kết quả và khó khăn trong áp dụng…); đánh giá về việc thực hiện xây dựng nguồn lực cho phát triển đô thị; về quản lý Nhà nước phát triển đô thị.

Theo Bộ Xây dựng, quá trình triển khai sẽ phát hiện những tồn tại, bất cập, chồng chéo trong quy định pháp luật hiện hành liên quan đến phát triển đô thị như quy hoạch, đất đai, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản… cần được sửa đổi, bổ sung. Đồng thời ,có cả những nội dung chưa quy định trong văn bản pháp luật mà phải được ban hành để điều chỉnh các vấn đề của thực tiễn.