10:39 08/10/2010

C92: Giải trình tăng trần 5 phiên liên tiếp

Hạ Vy

Cổ phiếu C92 của Công ty tăng trần nhiều phiên liên tiếp có thể do nhà đầu tư đánh giá cổ phiếu C92 đang ở mức giá hấp dẫn

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) vừa có văn bản giải trình lý do cổ phiếu C92 tăng giá trần nhiều phiên liên tiếp từ 24/9 đến ngày 30/9/2010.

C92 cho biết, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện các dự án của Công ty vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và định hướng kinh doanh mà Hội đồng quản trị cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Về khoản thu nhập bất thường, C92 cũng đã công bố: như Dự án xây dựng 3 cầu QL57 được bù giá nguyên, nhiên liệu có giá trị 20,5 tỷ đồng và tiếp đó được bổ sung giá trị mức lương tổi thiểu lên gần 5 tỷ đồng. Hiện nay công ty đã thu được tiền, do các dự án đã được hạch toán trong những năm trước, nên đây là khoản thu bất thường trong năm 2010.

Bên cạnh đó, Dự án Khu thương mại, dịch vụ gắn với nhà ở và nhà làm việc tại 198 - Trường Chinh - Tp.Vinh - Nghệ An cũng đã thành công bước đầu về việc các nhà đầu tư góp đầu tư dự án.

C92 cho biết, việc giá cổ phiếu C92 của Công ty tăng trần nhiều phiên liên tiếp trong thời gian từ ngày 24/9/2010 đến ngày 30/9/2010 có thể do nhà đầu tư đánh giá cổ phiếu C92 đang ở mức giá hấp dẫn so với triển vọng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2010, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của C92 đạt 77,115 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,24 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.581 đồng.