09:20 31/01/2021

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới "khủng" cỡ nào?

Đức Anh

Quỹ Hưu trí Quốc gia Na Uy dẫn đầu thế giới về giá trị tài sản với 1.100 tỷ USD

Theo dữ liệu từ Viện SWF, Quỹ Hưu trí Quốc gia Na Uy hiện là quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới với giá trị tài sản tính tới tháng 1/2021 là 1.100 tỷ USD. Hầu hết tài sản của quỹ này là cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản. Chính phủ Na Uy được tự do sử dụng 3% giá trị tài sản quỹ này cho các mục đích xã hội - tương đương 33 tỷ USD. 

Đứng thứ hai là Quỹ Đầu tư Trung Quốc với giá trị tài sản trên 1.000 tỷ USD. Trong khi đó, các quỹ đầu tư quốc gia khác trong top 8 lớn nhất thế giới có giá trị tài sản thấp hơn khá nhiều - trong khoảng 370-580 tỷ USD. 

Hầu hết các quỹ này nằm ở châu Á và Ả Rập, bao gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore cũng như Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). 

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới? - Ảnh 1.