15:22 07/11/2021

Các trường nghệ thuật được phép giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên

Thanh Xuân -

Để đảm bảo quyền lợi người học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường đào tạo nghệ thuật tiếp tục thực hiện dạy chương trình giáo dục thường xuyên cho học viên khóa 2021-2022 trở về trước…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 5047/BGDDT-GDTX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật. 

Theo công văn, ngày 30/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 3734/SGDĐT-GDTX-CN của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông trong các trường đào tạo nghệ thuật. 

Ngày 3/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn số 4093/BVHTTDL-ĐT ý kiến về việc tháo gỡ vướng mắc trong giảng dạy chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật và các cơ sở đào tạo nghệ thuật (với chuyên ngành chuyên sâu đặc thù).

Để đảm bảo quyền lợi của người học trong tình hình thực tế hiện nay và bảo đảm sự ổn định của các trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý với đề xuất của các đơn vị trên, cho phép các trường đào tạo nghệ thuật tiếp tục thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên như đã thực hiện thời gian qua cho các khóa học tuyển sinh từ năm học 2021-2022 trở về trước. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện nghiêm chương trình, bảo đảm về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và các điều kiện khác để thực hiện hiệu quả chương trình.

Bộ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo và kịp thời hướng dẫn để việc thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các trường đào tạo nghệ thuật đảm bảo đủ thời lượng, đúng thời gian theo khung kế hoạch thời gian năm học của bộ, bảo đảm chất lượng giáo dục.