13:15 30/03/2022

Cần Thơ sẽ có thêm hơn 5,3 triệu m2 sàn nhà ở xây mới

Nhĩ Anh

Dự báo, trong giai đoạn 2021-2025, Cần Thơ sẽ cần gần 49.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở. Tổng diện tích đất để phát triển các dự án nhà ở giai đoạn này khoảng 2.375 ha.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND Thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2025 và kết quả thực hiện năm đầu kỳ 2021.

Theo Kế hoạch đề ra, đến năm 2025, chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn Thành phố Cần Thơ đạt 25,5 m2/người. Trong đó, khu vực đô thị là 26,3 m2/người, khu vực nông thôn 24,0 m2/người. Tổng diện tích sàn nhà ở toàn thành phố đến năm 2025 đạt khoảng hơn 33 triệu m2 sàn. Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu là 12 m2 sàn/người.

Trong giai đoạn 2021- 2025, diện tích nhà ở xây dựng mới hoàn thành trên địa bàn khoảng 5.326.572 m2 sàn, tương ứng khoảng 38.892 căn. Trong đó, nhà ở thương mại có tổng diện tích sàn khoảng 1.769.227 m2 (chiếm tỷ lệ 33,2%), tương ứng 9.829 căn. Nhà ở xã hội có tổng diện tích sàn hoàn thành khoảng 345.669 m2 (chiếm tỷ lệ 6,5%), tương ứng 5.982 căn. Nhà ở trong dự án tái định cư có tổng diện tích sàn hoàn thành khoảng 500.740 m2 (chiếm tỷ lệ 9,4%), tương ứng 5.007 căn. Diện tích sàn hoàn thành của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 2.710.936 m2 (chiếm tỷ lệ 50,9%), tương ứng 18.073 căn.

Cần Thơ sẽ có thêm hơn 5,3 triệu m2 sàn nhà ở xây mới  - Ảnh 1

Kế hoạch phát triển nhà ở trong giai đoạn này cũng xác định rõ, tổng diện tích đất để phát triển các dự án nhà ở trên địa bàn là 2.375 ha. Trong đó, 1.262,5 ha để phát triển các dự án có diện tích sàn hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025 và 1.112,4 ha để phát triển các dự án có diện tích sàn hoàn thành trong giai đoạn 2026- 2030. Ước tính 60% diện tích sàn hoàn thành trong giai đoạn 2026- 2030 sẽ được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025).

Theo dự báo của UBND Thành phố Cần Thơ, nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn khoảng 48.755 tỷ đồng. Việc phát triển nhà ở thương mại sẽ bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng... Vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ huy động chủ yếu từ nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng ưu đãi; ngân hàng chính sách xã hội…

Thông tin về kết quả thực hiện năm đầu kỳ 2021, theo số liệu tổng hợp, tổng diện tích nhà ở tăng thêm trong năm 2021 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ là 597.755 m2 sàn, chủ yếu là diện tích sàn nhà ở do dân tự xây với 449.402 m2 (chiếm tỷ lệ 73,5%). Diện tích nhà ở thương mại, khu đô thị là 95.968 m2 (chiếm tỷ lệ 16,4%); còn lại là diện tích sàn nhà ở trong dự án tái định cư với 52.384 m2 (chiếm tỷ lệ 10,1%).

UBND Thành phố Cần Thơ cho biết, hiện trên địa bàn có 71 dự án nhà ở thương mại khu đô thị, khu nhà ở đang triển khai thực hiện với qui mô diện tích 2.131,61 ha, chủ yếu thuộc địa bàn quận Cái Răng với 32 dự án, kế đến là quận Ninh Kiều với 18 dự án, quận Bình Thủy 8 dự án...Bên cạnh đó, Cần Thơ còn có 3 dự án nhà ở xã hội có qui mô diện tích 4,2 ha và 17 dự án phục vụ tái định cư với tổng diện tích 127,65 ha đang triển khai thực hiện.

Cần Thơ sẽ có thêm hơn 5,3 triệu m2 sàn nhà ở xây mới  - Ảnh 2

Để triển khai kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2025, UBND thành phố yêu cầu cần tập trung công khai minh bạch thông tin về danh mục, quy mô dự án, lựa chọn chủ đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước; tổng hợp danh mục các dự án đầu tư về nhà ở, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn quận, huyện đến năm 2025 nhằm phục vụ công tác mời gọi thu hút đầu tư.

Công tác lập quy trình đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị đảm bảo khoa học, đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp quy định pháp luật hiện hành; Công khai, hướng dẫn cụ thể quy trình đầu tư cho các nhà đầu tư hiểu rõ và thực hiện, giới thiệu địa điểm, rà soát, đề xuất các dự án cần mời gọi đầu tư. Đồng thời, đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị để đưa vào kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hằng năm; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án nhà ở, khu đô thị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn; Kịp thời hỗ trợ cho các chủ đầu tư, tạo điều kiện trong việc hỗ trợ bồi thường, giải tỏa và tái định cư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở…