16:51 05/11/2012

Cấp thêm mã giao dịch cho 17 tổ chức ngoại

N.Anh

Riêng tháng 10, đã có thêm 24 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 17 tổ chức và 7 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa thông báo về việc cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10.

Theo đó, riêng trong tháng 10/2012, đã có thêm 24 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 17 tổ chức và 7 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Như vậy, tính đến ngày 31/10/2012, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 15.926 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 1.930 nhà đầu tư tổ chức và 13.996 nhà đầu tư cá nhân.