09:19 05/09/2007

CDMA2000 tại Ấn Độ vượt 50 triệu thuê bao

Thùy Trang

Tổng số thuê bao CDMA2000 tại Ấn Độ đã vượt quá 50 triệu người dùng thiết bị cố định và di động

Nhóm phát triển CDMA (CDG) cho biết tổng số thuê bao CDMA2000 tại Ấn Độ đã vượt quá 50 triệu người dùng thiết bị cố định và di động.

Tăng trưởng thuê bao đã đạt được mốc này chỉ có 4 năm sau khi đưa công nghệ vào thị trường, trong khi GSM phải mất đến 10 năm để đạt được cùng một con số.

CDG quy tăng trưởng nhanh này trong khu vực cho việc cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng khác biệt, mở rộng mạng đến các vùng nông thôn của Ấn Độ và khả năng sử dụng tăng lên của các thiết bị giá rất rẻ.

B.V. Raman, trưởng đại diện của CDG tại Ấn Độ nói: “Với trên 2 triệu thuê bao mới có thêm vào tháng 6/2007, tỉ lệ tăng trưởng 5% của CDMA vượt quá tỉ lệ tăng trưởng 4,1% của GSM.

Reliance Communications và Tata Teleservices, là hai trong 20 nhà khai thác tăng trưởng nhanh nhất đứng đầu thế giới, đang đầu tư vào kinh doanh CDMA2000 để đẩy nhanh thêm tỉ lệ tăng trưởng này.

Các thiết bị CDMA2000 đã chứng kiến sự tăng trưởng 50% so với năm trước, kể từ 2003, với thêm nhiều nhà sản xuất thiết bị gốc tham gia hơn so với GSM”.