22:44 15/04/2009

Chính phủ lập Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

P.V

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 470/QĐ-TTg, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 470/QĐ-TTg, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Đây là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban, các Phó trưởng ban là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an, 11 ủy viên là lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Ban chỉ đạo này có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế và giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền; chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ 40+9 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Đây cũng là đầu mối phối hợp với các lực lượng nòng cốt trong công tác chống khủng bố nhằm nghiên cứu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật, chương trình, biện pháp chống tài trợ cho khủng bố trên lãnh thổ Việt Nam.

Ban chỉ đạo sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền phù hợp từng thời kỳ.