12:21 27/05/2008

Cho phép doanh nghiệp chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản

Hoàng Lộc

Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định việc chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 13/2008/TT-BXD quy định việc chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Theo thông tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án là cơ quan cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án. Hồ sơ xin chuyển nhượng dự án phải được đơn vị chuyên môn trực thuộc cơ quan cho phép chuyển nhượng thẩm định. Đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh là sở xây dựng.

Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cơ quan đầu mối thẩm định do chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định. Nội dung thẩm định xin chuyển nhượng gồm: lý do chuyển nhượng, điều kiện được chuyển nhượng của dự án, năng lực của chủ đầu tư mới, phương án thực hiện dự án của chủ đầu tư mới.

Chậm nhất 30 ngày kể từ khi có quyết định cho phép chuyển nhượng, chủ đầu tư mới và chủ đầu tư cũ phải tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án.

Trước khi làm thủ tục bàn giao, chủ đầu tư cũ phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày về việc chuyển nhượng dự án và quyền lợi của khách hàng.