20:05 21/12/2020

Chủ tịch JVC đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu

Hà Anh

Nếu thành công, số cổ phiếu ông Tuấn đăng ký mua vào lần này sẽ chiếm 17,78% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty

Sơ đồ giá cổ phiếu JVC từ ngày 1/10 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu JVC từ ngày 1/10 đến nay.

Nguyễn Huy Tuấn thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Huy Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị JVC vừa thông báo đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu JVC để đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 24/12/2020 đến ngày 22/1/2021.

Hiện ông Tuấn không sở hữu cổ phiếu JVC nào. Nếu thành công, số cổ phiếu ông Tuấn đăng ký mua vào lần này sẽ chiếm 17,78% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Được biết, ông Nguyễn Huy Tuấn mới được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, kể từ ngày 15/12/2020.

Trên thị trường cổ phiếu JVC đang giao dịch quanh mức 4.880 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, ông Tuấn phải chi ra 97,6 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên.

Trước đó, HOSE cho biết, căn cứ quyết định số 462/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu JVC từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 15/12/2017 do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 của Công ty là 4,35 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/09/2017 là -1.017,42 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 và thông báo duy trì diện cảnh báo số 1003/TB-SGDHCM ngày 18/07/2019.

Ngày 30/11/2020, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán năm 2020 (niên độ 01/04/2020 đến 31/03/2021) của JVC. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 373.932.518 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/09/2020 là -1.014.749.168.585 đồng và kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu JVC do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của công ty là số âm, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu JVC sẽ căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.