12:18 18/07/2016

Chủ tịch Quốc hội: "Cuộc bầu cử đạt kết quả tốt đẹp”

Nguyễn Lê

“Vẫn có người đã trúng cử nhưng không đủ tư cách đại biểu", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.<br>
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.<br>
Sáng 18/7, phát biểu khai mạc hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 14 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: “Cuộc bầu cử đã đạt kết quả tốt đẹp”.

Hội nghị có sự tham dự của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hội nghị diễn ra ngay sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với hai người là ông Trịnh Xuân Thanh và bà  Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Bà Ngân khái quát, cả nước có hơn 67 triệu cử tri với tỷ lệ trên 99% đã tham gia bỏ phiếu, bầu được 496 đại biểu Quốc hội khóa 14, bầu được 3.908 đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 25.181 đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện và 292.306 đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã với cơ cấu, thành phần cơ bản phù hợp như dự kiến.

Tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Tuy nhiên, trong quá trình bầu cử vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định, có nơi phải hủy bỏ kết quả bầu cử và tiến hành bầu cử lại; có địa phương bầu chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, phải tiến hành bầu thêm, vẫn có người đã trúng cử nhưng không đủ tư cách đại biểu…, Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Trình bày dự thảo báo cáo tổng kết cuộc bầu cử, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, việc chuẩn bị nhân sự ứng cử bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, chặt chẽ, phù hợp với định hướng, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

Hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân được tiến hành đúng thời gian, trình tự, thủ tục và thành phần theo quy định của pháp luật; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Kết quả, tổng số đại biểu Quốc hội trúng cử trong ngày 22/5/2016 và bầu cử thêm ngày 29/5/2016 ở Cần Thơ là 496 người (bầu thiếu 4 đại biểu so với tổng số đại biểu được bầu).   

Báo cáo nêu rõ, đến nay, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành xong việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thận trọng trong xem xét, xác nhận tư cách đại biểu, có biểu quyết bằng phiếu, kết quả không công nhận tư cách với hai đại biểu.

Như vậy, có 494 đại biểu Quốc hội đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14. Cả nước có 3.907 đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 25.180 đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, 292.305 đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã được công nhận đủ tư cách nhiệm kỳ 2016-2021.