17:36 03/08/2019

Chuẩn bị dự thảo nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

Hà Vũ

Thủ tướng Chính phủ vừa giao các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 36

Việc thực hiện Luật Quy hoạch được cho là có nhiều vướng mắc cần Quốc hội tháo gỡ
Việc thực hiện Luật Quy hoạch được cho là có nhiều vướng mắc cần Quốc hội tháo gỡ

Thủ tướng Chính phủ vừa giao các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 36 (từ ngày 12-17/8 ).

Theo phân công của Thủ tướng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Thư viện.

Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Bộ Tài chính phối hợp chuẩn bị báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Bộ này cũng chuẩn bị báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018".

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì chuẩn bị báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Lao động (sửa đổi), chuẩn bị báo cáo của Chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ cũng phân công Bộ Công an chủ trì chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018".

Báo cáo về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì chuẩn bị.

Bộ Tư pháp chủ trì chuẩn bị báo cáo của Chính phủ tổng kết 3 năm lần thứ 2 về việc thi hành Luật Thủ đô.

Các bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Ủy ban Dân tộc chuẩn bị báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.

Đáng chú ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công chủ trì chuẩn bị báo cáo về dự thảo nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Được thông qua từ tháng 11/2017 nhưng Luật Quy hoạch được cho là có nhiều vướng mắc trong thực hiện.

Tại kỳ họp thứ bảy của Quốc hội vừa qua, Chính phủ đã đề nghị ban hành một nghị quyết ảnh hưởng đến 93 luật có liên quan đến quy hoạch nhưng chưa được đồng ý.

Trên nghị trường, một số ý kiến cũng tranh luận khá gay gắt về ảnh hưởng của việc chậm trễ thực hiện Luật Quy hoạch.

Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị quyết liệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Quy hoạch, và kiến nghị xử lý trách nhiệm của những người làm chậm trễ việc này.