10:04 07/07/2007

Chứng khoán An Bình thay tổng giám đốc

H.Xuân

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) đã hai lần thay tổng giám đốc

Kể từ ngày 2/7/2007, ông Nguyễn Việt Hải, Tổng giám đốc của Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc để chuyển sang nhiệm vụ mới là Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Trong thời gian chờ Hội đồng Quản trị bổ nhiệm tổng giám đốc mới, ông Nguyễn Hoài Anh tạm thời sẽ giữ chức quyền Tổng giám đốc điều hành quản lý ABS.

Đồng thời, ông Nguyễn Hoài Anh sẽ chịu trách nhiệm trước Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật về các hoạt động của Công ty trong thời gian giữ quyền Tổng giám đốc.

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, ABS đã hai lần thay tổng giám đốc.