15:16 25/02/2019

Chứng khoán Phương Đông phải giải trình nguyên nhân bị hủy niêm yết

Hà Anh

HNX đã nhận được báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và sau khi xem xét, HNX nhận thấy lợi nhuận sau thuế của công ty âm 3 năm liên tục từ năm 2016-2018

Trang web của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông.
Trang web của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có công văn gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS) báo cáo giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết.

Cụ thể: ngày 14/2 vừa qua, HNX đã nhận được báo cáo tài chính năm 2018 của ORS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt ký ngày 1/2/2019. Sau khi xem xét, HNX nhận thấy lợi nhuận sau thuế của công ty âm 3 năm liên tục từ năm 2016-2018.

Như vậy, cổ phiếu ORS của công ty thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012-NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Theo báo cáo tài chính của ORS thì năm 2016, ORS lỗ 13,48 tỷ đồng; Năm 2017, ORS lỗ gần 3 tỷ đồng và năm 2018 lỗ 10,66 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía ORS, lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty lỗ 10,7 tỷ tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước (lỗ 2,99 tỷ đồng) do doanh thu và chi phí tăng do công ty được giảm phần lớn khoản nợ phải trả đòng thời trích lập dự phòng toàn bộ khoản phải thu liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như.

Cũng theo ORS, doanh thu hoạt động môi giới và hoạt động tư vấn đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên hoạt động tự doan không đạt kết quả như kỳ vọng do vậy kết quả kinh doanh năm 2018 bị lỗ.

HNX yêu cầu công ty báo cáo giải trình theo quy định và công bố thông tin về HNX chậm chất là ngày 26/2/2019.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã có quyết định về việc đình chỉ hoạt động mua bán chứng khoán đối với ORS do công này đang trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Chứng khoán Phương Đông bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán kể từ ngày 17/12/2018.

Được biết, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định kiểm soát đặc biệt ORS trong thời hạn 120 ngày, từ 16/10/2018 đến 15/2/2019.

Ngoài ra, Uỷ ban cũng đình chỉ hoạt động tự doanh của ORS do không duy trì các điều kiện cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán. Trong vòng 60 ngày bị đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán, ORS chỉ được phép bán các khoản đầu tư hiện tại, không được tăng hoặc phát sinh các khoản đầu tư mới.