10:04 08/01/2020

CII báo vượt kế hoạch lợi nhuận 932 tỷ đồng

Quỳnh Nguyễn

Bên cạnh đó, CII cũng đã thực hiện mua lại 40 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã có công bố thông tin về kết quả kinh doanh năm 2019 và việc mua lại trái phiếu chuyển đởi từ nhà đầu tư Hàn Quốc.

Theo đó, CII cho biết công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Kỳ họp thường niên năm 2019 tổ chức hồi tháng 4/2019 đã thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất (chưa trừ lợi thế thương mại) là 932 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 6/01/2020, theo yêu cầu của trái chủ, CII đã thực hiện mua lại 40 triệu USD (tương đương gần 903 tỷ đồng) giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 cho Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1. 

Với việc mua lại giá trị trái phiếu nói trên, dư nợ vay của CII đã giảm hơn 900 tỷ đồng, qua đó cải thiện đáng kể chỉ số tài chính của công ty.

Trước đó, CII cũng đã mua lại trước hạn trái phiếu từ 9 cá nhân và 2 tổ chức với tổng giá trị 85,6 tỷ đồng, tương ứng số lượng mua lại 856.000 trái phiếu. 2 tổ chức được CII mua lại trái phiếu trước hạn có Yeah1 với 40 tỷ đồng và CII E&C (CEE) với hơn 19 tỷ đồng.