22:28 20/03/2018

CII xin khất gần 530 tỷ đồng tiền cổ tức dù báo lãi nghìn tỷ

KIỀU LINH

Mặc dù làm ăn khấm khá, lợi nhuận nghìn tỷ, CII vẫn xin khất trả cổ tức cho cổ đông đến năm 2018

Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội.
Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (Mã chứng khoán CII - HOSE) mới công bố nội dung trình đại hội cổ đồng thường niên năm 2018.

Theo đó, Hội đồng Quản trị của CII lên kế hoạch doanh thu trong năm 2018 là 6.300 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2017. Tuy nhiên, với chi phí ở mức 4.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ dự kiến chỉ đạt 1.210 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước.

Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017, lãnh đạo CII cho biết, trong năm 2017, công ty tập trung nguồn vốn để đầu tư những dự án có quy mô lớn và tiềm năng phát triển tốt như dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, dự án Thủ Thiêm, mở rộng Quốc lộ 60, xây dựng cao ốc 152 Điện Biên Phủ… Việc cùng lúc đầu tư nhiều dự án trọng điểm trong thời gian ngắn đã tạo áp lực rất lớn đến nguồn tài chính của công ty.

Bên cạnh đó, kể từ khi trở thành CII Holdings, lợi nhuận công ty mẹ và lợi nhuận hợp nhất thường có chênh lệch lớn. Các công ty con thường chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính. 

Do đó, lợi nhuận năm 2017 của các công ty con thường được chi trả về cho công ty mẹ trong năm 2018. Trong khi đó, nguồn chi trả cổ tức của năm 2017 thường dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của công ty mẹ.

Vì những lý do trên, nguồn để chi trả cổ tức của năm 2017 của CII là không đáng kể. Do đó, Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông là sẽ tạm thời không chi trả cổ tức của năm 2017 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017 nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư mới.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cổ đông CII đã thông qua kế hoạch cổ tức 21,5% do Hội đồng quản trị đề xuất. Như vậy, với khối lượng 246,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CII đã khất gần 530 tỷ đồng tiền cổ tức của cổ đông.

Tại dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, mới đây, Vụ Đối tác Công tư (PPP - Bộ Giao thông Vận tải) đã "doạ" chấm dứt hợp đồng dự án, để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới, do CII không thu xếp đủ vốn.  

Ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII, cho biết, Hội đồng quản trị CII đã phê duyệt và chấp thuận cho CII phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu và tham gia đầu tư 958 tỷ đồng vào dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận. Và xin gia hạn cuối cùng hoàn thành hợp đồng tín dụng cho dự án đến ngày 31/5/2018.

Chiều 20/3, cổ phiếu CII đã giảm 2,3% về mức 32.250 đồng/cổ phiếu.