10:02 03/02/2009

“Citibank Việt Nam vẫn hoạt động bình thường”

Thanh Hải

Việc chia tách Citi thành hai bộ phận sẽ ảnh hưởng thế nào đến khách hàng của tập đoàn ngân hàng này tại Việt Nam?

Citi vừa công bố việc sẽ tách làm hai bộ phận là Citicorp và Citi Holdings - Ảnh: Reuters.
Citi vừa công bố việc sẽ tách làm hai bộ phận là Citicorp và Citi Holdings - Ảnh: Reuters.
Việc chia tách Citi thành hai bộ phận sẽ ảnh hưởng thế nào đến khách hàng của tập đoàn ngân hàng này tại Việt Nam?

Về vấn đề đang được nhiều độc giả quan tâm này, trao đổi với chúng tôi, ông Brett Krause, Tổng giám đốc Citi Việt Nam nói:

- Hiện nay, Citi đã được tổ chức lại bao gồm hai bộ phận là Citicorp và Citi Holdings. Cấu trúc này sẽ giúp Citi tập trung thúc đẩy việc thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ chốt. Citibank Việt Nam nằm trong Citicorp.

Citi Holdings bao gồm các mảng môi giới và quản lý tài sản, tài chính tiêu dùng địa phương và một quỹ tài sản đặc biệt. Citi Holdings sẽ được quản lý chặt chẽ nhằm phòng ngừa rủi ro và thiệt hại, qua đó nâng cao giá trị của các tài sản này.

Việc tái cơ cấu này không gây ảnh hưởng đến khách hàng của chúng tôi. Họ vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ và giao dịch như thường với chất lượng cao. Chúng tôi vẫn duy trì cam kết phục vụ khách hàng với nỗ lực cao nhất.

Tại sao Citi phải thực hiện những hành động này, thưa ông?

Điều này hỗ trợ cho những nỗ lực của chúng tôi nhằm đơn giản hóa bộ máy và do đó chúng tôi có thể phục vụ khách hàng tốt hơn trong cả hai bộ phận kinh doanh.

Điều đó có đồng nghĩa với việc Citi sẽ bị bán dần thành từng phần không, thưa ông?

Không. Cơ cấu mới được tạo ra để nhanh chóng biến đổi Citi thành một công ty có lợi nhuận cao hơn, rủi ro thấp hơn và tăng trưởng cao hơn nhiều so với trước đây.

Việc tổ chức lại các mảng hoạt động kinh doanh này sẽ cho phép chúng tôi tập trung hơn nữa vào những hoạt động kinh doanh chủ chốt. Đồng thời cũng tập trung đặc biệt vào việc quản lý, bán bớt, ngừng các tài sản hoặc ngừng kinh doanh không nằm trong chiến lược chủ chốt của Citi.

Việc chia tách này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Citi tại Việt Nam thế nào?

Tại Việt Nam, chúng tôi không thấy sẽ có sự thay đổi tổ chức nào cũng như không có ảnh hưởng trực tiếp nào của việc tái cơ cấu này đối với hoạt động kinh doanh đang thành công của chúng tôi tại thị trường này.

Tất cả các hoạt động của chúng tôi đều thuộc phạm vi của Citicorp. Vì vậy, Citibank Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Việc tái cơ cấu có làm giảm nhân sự không?

Chúng tôi sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ tất cả các chi phí, trong đó có vấn đề nhân sự, ở cả hai bộ phận Citicorp và Citi Holdings.

Nếu có bộ phận kinh doanh nào bị bán bớt hoặc ngừng hoạt động thì chi phí và nhân sự liên quan đến các hoạt động kinh doanh ấy sẽ giảm bớt.

Tạo lập một bộ máy gồm hai bộ phận liệu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Citi như thế nào?

Cả hai bộ phận sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ quy mô hoạt động của Citi và từ các nguồn lực về công nghệ và hành chính. Cơ cấu mới này sẽ giúp chúng tôi có thể tập trung mạnh vào việc phát triển và cải thiện các hoạt động kinh doanh.