11:07 23/03/2021

Cổ phiếu chuyển sàn từ HOSE về HNX chỉ "nằm im" tối thiểu là 3 ngày

Hoàng Xuân

Cổ phiếu chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX chỉ phải tạm ngừng giao dịch tối thiểu là 3 ngày làm việc và sẽ được giao dịch tại HNX vào ngày làm việc thứ 4 kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE.

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của 4 doanh nghiệp đầu tiên chuyển sàn từ Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sang HNX.

Bao gồm: Công ty cổ phần BIBICA (mã chứng khoán BBC), Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán SSC), Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT), Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG). Trong số này, 2 cổ phiếu BBC và SSC có ngày giao dịch đầu tiên là 29/3/2021. Hai cổ phiếu còn lại là ABT và VFG có ngày giao dịch đầu tiên là 1/4/2021.

Như vậy, cổ phiếu chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX theo hướng dẫn của UBCKNN tại công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 3/3/2021 chỉ phải tạm ngừng giao dịch tối thiểu là 3 ngày làm việc và sẽ được giao dịch tại HNX vào ngày làm việc thứ 4 kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE.

Lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, để phối hợp thực hiện chuyển giao dịch cho cổ phiếu, 3 đơn vị là Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), HOSE và HNX đã trao đổi và thống nhất cơ bản quy trình thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu. Theo đó, sau khi nhận được hồ sơ đăng ký chuyển giao dịch cổ phiếu từ doanh nghiệp, HOSE ra thông báo về ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu tại HOSE, dự kiến 5 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Sau đó, HNX ra thông báo về ngày giao dịch đầu tiên tại HNX, dự kiến ngày T+4 kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE, đồng thời tiếp nhận hồ sơ, thông tin về cổ phiếu chuyển giao dịch để sẵn sàng thực hiện giám sát giao dịch, công bố thông tin.

Căn cứ các thông báo này, VSD thực hiện chuyển dữ liệu từ sàn HOSE ra HNX và cài đặt hệ thống cho việc giao dịch tại HNX. Doanh nghiệp không cần gửi hồ sơ đăng ký chuyển sàn cho VSD.

"Như vậy, hồ sơ và thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu được đánh giá là rất đơn giản, thời gian ngừng giao dịch cũng được quan tâm giảm thiểu để đảm bảo thuận lợi và quyền lợi của doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư", lãnh đạo HNX cho biết.