09:09 28/03/2021

Cổ phiếu FLC vượt mệnh giá sau gần 7 năm

Thuỷ Tiên

Tuần qua, mặc cho thị trường có những phiên đỏ lửa, cổ phiếu FLC vẫn liên tục tăng mạnh và dẫn đầu danh sách mã tăng tốt nhất sàn HOSE với mức tăng 37,7%. Theo đó, FLC chính thức vượt mệnh giá

Cổ phiếu FLC chính thức vượt mệnh giá sau gần 7 năm - Ảnh 1.

Cổ phiếu FLC chính thức vượt mệnh giá sau gần 7 năm - Ảnh 2.

Cổ phiếu FLC chính thức vượt mệnh giá sau gần 7 năm - Ảnh 3.

Cổ phiếu FLC chính thức vượt mệnh giá sau gần 7 năm - Ảnh 4.

Cổ phiếu FLC chính thức vượt mệnh giá sau gần 7 năm - Ảnh 5.

Cổ phiếu FLC chính thức vượt mệnh giá sau gần 7 năm - Ảnh 6.

Cổ phiếu FLC chính thức vượt mệnh giá sau gần 7 năm - Ảnh 7.

Cổ phiếu FLC chính thức vượt mệnh giá sau gần 7 năm - Ảnh 8.

Cổ phiếu FLC chính thức vượt mệnh giá sau gần 7 năm - Ảnh 9.