16:59 11/03/2021

Bamboo Airways không còn là công ty con của FLC

Nguyên Minh

Từ thời điểm 5/2/2021, tỷ lệ sở hữu vốn của FLC tại Bamboo Airway là 39,4%

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã hé lộ nhiều thông tin về hãng hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) hiện nay.

Báo cáo cho biết, tại ngày 5/2/2021, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 7.000 tỷ lên 10.500 tỷ đồng. Theo đó, tại thời điểm này, tỷ lệ sở hữu vốn của FLC tại Bamboo Airway là 39,4%. Trước đó, đến cuối năm 2020, FLC vẫn đang nắm giữ 51,29% tại Bamboo Airways. 

Bamboo Airways đầu tư nghìn tỷ vào bất động sản, FLC chỉ còn sở hữu 39% - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020 của FLC

Với tỷ lệ này, Bamboo Airways không còn là công ty con của FLC. 

Trước đó,Bamboo Airways cũng đã thông tin về kết quả kinh doanh của hãng hàng không này. Cụ thể, năm 2020, lợi nhuận trước thuế của hãng đạt khoảng 400 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước. Kết quả này khá bất ngờ trong bối cảnh các hãng hàng không lớn khác "lao đao" vì tác động của đại dịch Covid-19 năm vừa qua.

Báo cáo kiểm toán của FLC cũng đã điều chỉnh tăng một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Cụ thể, so với báo cáo tài chính tự lập, doanh thu thuần năm 2020 sau kiểm toán tăng từ 13.380 tỷ đồng lên 13.488 tỷ đồng. Nhờ đó, lỗ gộp giảm nhẹ từ 3.246 tỷ xuống còn 3.172 tỷ đồng. 

Nhờ điều chỉnh các loại chi phí, lợi nhuận thuần của FLC cũng tăng 34% lên mức 447 tỷ đồng. Cùng với đó, khoản lỗ khác đã giảm đi đáng kể từ 41 tỷ xuống còn 26 tỷ đồng. Nhờ đó, sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 307,9 tỷ đồng, tăng mạnh 68% so với khoản lãi 183 tỷ trước kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán cuối kỳ cũng được điều chỉnh lên 1.945 tỷ đồng. 

Bamboo Airways không còn là công ty con của FLC - Ảnh 2.

Các chỉ tiêu được điều chỉnh sau kiểm toán

Theo báo cáo bộ phận, mảng bất động sản đóng góp 3.141 tỷ đồng doanh thu thuần cho doanh nghiệp, mảng dịch vụ góp hơn 4.780 tỷ đồng. Trong khi đó mảng hàng hóa và hoạt động tài chính thu về mỗi mảng trên dưới 5.500 tỷ đồng.