12:34 27/03/2022

Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng

Thuỷ Tiên -

Vừa qua, NVT đã bổ nhiệm Hoa hậu Việt Nam năm 2010 là Đặng Thị Ngọc Hân làm Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại kể từ ngày 16/3/2022. Kể từ thời điểm đó, cổ phiếu NVT iên tục toả sáng. Trong tuần này, NVT tăng giá thêm 28,3%...

Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 1
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 2
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 3
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 4
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 5
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 6
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 7
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 8
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 9