12:34 27/03/2022

Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng

Thuỷ Tiên

Vừa qua, NVT đã bổ nhiệm Hoa hậu Việt Nam năm 2010 là Đặng Thị Ngọc Hân làm Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại kể từ ngày 16/3/2022. Kể từ thời điểm đó, cổ phiếu NVT iên tục toả sáng. Trong tuần này, NVT tăng giá thêm 28,3%...

Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 1
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 2
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 3
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 4
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 5
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 6
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 7
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 8
Cổ phiếu “hoa hậu” tiếp tục toả sáng - Ảnh 9