12:56 20/03/2022

Nhóm cổ phiếu "nhà DNP" vụt bay

Thuỷ Tiên

Thị trường chứng khoán trong nước đang diễn biến khó lường với những biến động liên tục. Dù vậy thị trường cũng tồn tại những câu chuyện đầu tư riêng, điển hình nhất là nhóm cổ phiếu "nhà DNP" khi DNP, VC9, HUT vụt bay trong tuần qua...

Nhóm cổ phiếu "nhà DNP" vụt bay - Ảnh 1
Nhóm cổ phiếu "nhà DNP" vụt bay - Ảnh 2
Nhóm cổ phiếu "nhà DNP" vụt bay - Ảnh 3
Nhóm cổ phiếu "nhà DNP" vụt bay - Ảnh 4
Nhóm cổ phiếu "nhà DNP" vụt bay - Ảnh 5
Nhóm cổ phiếu "nhà DNP" vụt bay - Ảnh 6
Nhóm cổ phiếu "nhà DNP" vụt bay - Ảnh 7
Nhóm cổ phiếu "nhà DNP" vụt bay - Ảnh 8
Nhóm cổ phiếu "nhà DNP" vụt bay - Ảnh 9