22:57 03/03/2021

Cổ phiếu HYL Viglacera Hạ Long I đối diện nguy cơ bị hủy bỏ niêm yết

Hà Anh

Viglacera Hạ Long I có tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán ngày 3/2/2021

Sơ đồ giá cổ phiếu HYL.
Sơ đồ giá cổ phiếu HYL.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc cổ phiếu HLY của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I có khả năng bị hủy bỏ niêm yết.

Theo HNX, cổ phiếu HLY của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I có khả năng bị hủy bỏ niêm yết theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP có tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán ngày 3/2/2021.

Mới đây, công ty đã có công văn giải trình việc lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 14 tỷ - cùng kỳ lãi gần 138 triệu đồng là do ảnh hưởng của dịch Covid kéo dài, nhu cầu thị trường xây dựng giảm sút, công ty phải dừng sản xuất 45 ngày từ 1/8/2020 đến ngày 15/9/2020.

Cũng trong năm 2020, công ty tăng cường thúc đẩy tiêu thu sản phẩm A2,A3 tồn kho lâu ngày để thu hồi dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh với giá bán thấp và điều này làm ảnh hưởng đến giá bán bình quân giảm 34 đồng/viên dẫn đến doanh thu năm 2020 giảm so với trong kỳ là 14,7 tỷ, tương đương 29%.

Tính đến ngày 31/12/2020, vốn góp của chủ sở hữu là 10 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ hơn 21 tỷ đồng - trong khi đầu năm là âm hơn 6,8 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển đạt 9,2 tỷ đồng.